§1
Definicje

Na potrzeby polityki prywatności, przyjmuje się następujące definicje:

 1. Administrator – Karolina Krysztofiak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Studio kreatywne Karolina Krysztofiak” Maniewo 81a, 64-605 Wargowo, NIP: 7792226426
 2. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://minibrand.shop
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Sklepu.

§2
Dane osobowe

Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych w Sklepie, takich jak formularz założenia konta, formularz zamówienia, formularz zapisu na newsletter i formularz kontaktowy oraz za pomocą formularzy przesyłanych Administratorowi na piśmie, takich jak formularz odstąpienia od umowy lub formularz reklamacyjny.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz szeroko pojętą prywatnością możesz kontaktować się pod adresem e-mail: info@minibrand.shop lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00 pod numerem +48 601 534 243. W zakresie mediów społecznościowych możesz dodatkowo kontaktować się bezpośrednio z administratorami serwisów społecznościowych, w których prowadzimy swoje profile.

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Administrator.
 2. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika przetwarzane są w zbiorach, za wyjątkiem danych przekazywanych w ramach formularza kontaktowego, które przetwarzane są poza zbiorem w celu kontaktu zwrotnego z Użytkownikiem.
 3. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza założenia konta przetwarzane są w celu założenia i utrzymywania konta w Sklepie, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja nieodpłatnej umowy o prowadzenie konta zawartej pomiędzy Użytkownikiem i Administratorem zgodnie z postanowieniami regulaminu Sklepu. Po przesłaniu formularza założenia konta dane zapisywane są w bazie Administratora. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania Sklepu, chyba że Użytkownik wcześniej usunie konto, co spowoduje również usunięcie danych z bazy.
 4. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zamówienia przetwarzane są w celu realizacji zamówienia, w tym również w celu wystawienia dowodu zakupu, w szczególności faktury, a następnie uwzględnienia tej faktury w dokumentacji rachunkowej Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja odpłatnej umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem zgodnie z postanowieniami regulaminu Sklepu oraz wypełnienie przez Administratora obowiązków prawnych w postaci udokumentowania dokonanej sprzedaży i wykazania jej w dokumentacji rachunkowej. Po przesłaniu formularza zamówienia dane zapisywane są w bazie Administratora. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania Sklepu, nie krócej niż do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartych za pośrednictwem Sklepu umów sprzedaży. Dane będą przetwarzane również w ramach dokumentacji rachunkowej Administratora przez czas wymagany przez obowiązujące przepisy prawa.
 5. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda użytkownika. Po przesłaniu formularza zapisu na newsletter dane zapisywane są w bazie Administratora. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania Sklepu, chyba że Użytkownik wcześniej zrezygnuje z otrzymywania newslettera, co spowoduje również usunięcie danych z bazy.
 6. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są tymczasowo wyłącznie w celu kontaktu zwrotnego z Użytkownikiem i nie są zapisywane w żadnej bazie.
 7. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza odstąpienia od umowy lub formularza reklamacyjnego przetwarzane są w celu realizacji procedury odstąpienia od umowy lub procedury reklamacyjnej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie przez Administratora obowiązków związanych z odstąpieniem od umowy lub złożeniem reklamacji. Po przesłaniu formularza odstąpienia od umowy lub formularza reklamacyjnego, formularz trafia do papierowego zbioru formularzy przechowywanego przez Administratora. Ponadto, fakt odstąpienia od umowy lub złożenia reklamacji odnotowywany jest w systemie elektronicznym do zarządzania sklepem internetowym stosowanym przez Administratora. W przypadku odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny, stosowne informacje są również odnotowywane w dokumentacji rachunkowej Administratora.   
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta, złożenia zamówienia, zapisu na newsletter, przesłania formularza kontaktowego, realizacji procedury odstąpienia od umowy lub procedury reklamacyjnej.
 9. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 10. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 11. Administrator zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych.  
 12. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 13. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.
  Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  a.prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  c. prawo do przenoszenia danych,
  d. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 14. Administrator może odmówić Użytkownikowi realizacji niektórych jego uprawnień spośród wskazanych w ust. 15 powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania danych przez Administratora. Przykładowo, Administrator może odmówić Użytkownikowi usunięcia danych osobowych zawartych w złożonym przez niego zamówieniu do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej za pośrednictwem Sklepu umowy sprzedaży.
 15. Uprawnienia, o których mowa w ust. 15 powyżej, Użytkownik może realizować, kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@minibrand.shop.
 16. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  –  Mad Ventures Patryk Kozioł Niedźwiedzia 29B 02-737 Warszawa, NIP 538 175 39 91 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
  – FreshMail Sp. z o.o. Al. 29 Listopada 155 c 31-406 Kraków NIP 6751496393 REGON 123040091– w celu korzystania z systemu mailingowego (dotyczy wyłącznie imienia i adresu e-mail Użytkownika) służącego do przesyłania newslettera,
  Biuro Rachunkowe ifirma.pl – Power Media S.A. z siedzibą: Wrocław, ul. Grabiszyńska 241 B. KRS: 0000281947 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – w celu wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych oraz świadczenia usług księgowych.
  – 
  all-service Łukasz Bobrowski ul. gen. J. Dąbrowskiego 63/9 65-021 Zielona Góra NIP: 929-163-41-09 – w celu wysyłki zamówień.
  – Chroma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., siedziba: ul. Przemysłowa 5, 68-200 Żary, NIP 928 208 27 22 – w celu wysyłki zamówień.– „PRINT UP” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Szelągowska 24, 61-626 Poznań, KRS: 0000563085, NIP: 9721255700, REGON: 361809377 – w celu wysyłki zamówień– Studio Grafiki i Technik Internetowych Marcin Bieniecki z siedzibą w Nowych Skalmierzycach, przy ul. Kaliskiej 30, NIP 968-016-54-13, REGON 300443490 – w celu wysyłki zamówień
  –  Booklet Group S.C., Korzkwy 23, 63-300 Pleszew, NIP: 6080110997, Regon: 365075587. – w celu wysyłki zamówień

  – 
  FHU Bonitas ul. Polna 18B, 44-293 Szczerbice NIP: 642 298 68 02 – w celu wysyłki zamówień

§3
Pliki cookies

       1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
       2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.
       3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Sklepu przez Użytkownika może być utrudnione.
       4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
        5.
        Poniżej wymieniono łącza do dokumentów pomocniczych dotyczących zarządzania i usuwania plików cookie z głównych przeglądarek internetowych.Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050

        Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

        Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac

        Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox

        Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/jak-usun%C4%85%C4%87-pliki-cookie-w-programie-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

        Jeśli używasz innej przeglądarki internetowej, odwiedź oficjalne dokumenty wsparcia swojej przeglądarki.

§4
Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Sklepu:

 1. Administrator strony korzysta z wtyczki Meta Pixel oferowanej przez Meta Platforms, Inc. umożliwiającej pomiar, optymalizację i tworzenie grup odbiorców kampanii reklamowych oraz mierzenie skuteczności reklam na platformach Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp.
 2. Meta Platforms, Inc. ma siedzibę poza Unią Europejską. W świetle przepisów RODO jest traktowana, jako podmiot działający na terenie państwa trzeciego.
 3. RODO wprowadza pewne ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich, ponieważ nie stosuje się tam przepisów europejskich.
 4. Użytkownik strony przyjmuje do wiadomości, że udostępniane przez niego dane osobowe (m.in. imię i nazwisko, wizerunek, dane lokalizacyjne – w zależności od ustawień) w ramach usług i technologii oferowanych przez Meta Platforms, Inc. (Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram), wykorzystywanych przez Administratora, będą współadministrowane przez Administratora strony i Meta Platforms, Inc.
 5. Użytkownik może uzyskać więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez Meta Platforms, Inc. na stronie: https://www.facebook.com/about/privacy
 6. kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Sklepu.

§5
Logi serwera

 1. Korzystanie ze Sklepu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Sklep.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Sklepu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Sklepem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§6
Newsletter

 1. Zapisując się na subskrybcję Newslettera, wyrażasz zgodę na jego otrzymywanie oraz prosimy o niezbędne dane do jego wysyłki.
 2.  W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. W tym celu wystarczy kliknąć link anulujący subskrybcję, który znajduje na dole każdego newslettera. W celu rezygnacji możesz też napisać na info@minibrand.shop.
 3. Twoje dane osobowe i Twój adres są bezpieczne w naszej bazie danych. Nie przekazujemy ich żadnym innym podmiotom.
 4. Newsletter obsługiwany jest przez FRESHMAIL SP. ZO.O. (KRS: 0000497051, NIP: 6751496393, REGON: 123040091)